adresa

x pain clinic relax s.r.o.

Nemocničná 1247
               Bojnice 972 01
 

hours

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: 7:00 - 15:00
               Utorok:     7:00 - 15:00
               Streda:      7:00 - 15:00
               Štvrtok:     7:00 - 15:00
               Piatok:      7:00 - 15:00

email

EMAIL
obchod@xpainclinic.sk


phone

KONTAKTUJTE NÁS
call centrum: 0905 282 200
 
 
DOPRAVA ZDARMA
pre objednávky nad €100

 

tDCS – TRANSKRANIÁLNA STIMULÁCIA JEDNOSMERNÝM PRÚDOM 40 min

tDCS je neuromodulačná forma liečby bolesti, metóda neinvazívnej mozgovej stimulácie, pri ktorej aplikujeme transkraniálne (cez lebkovú kosť) jednosmerný prúd o nízkej intenzite k navodeniu tzv. podprahových zmien membránových potenciálov (elektrickej aktivity) kortikálnych a subkortikálnych neurónov v mozgu (ide o nervové bunky mozgu, v jeho určitých, špecifických oblastiach). Touto metódou vieme do určitej miery ovplyvňovať schopnosť nervovej bunky v mozgu prenášať určité signály (napr. aj bolesťové). Odborne sa tento jav nazýva aj „neuroplasticita“.

Výrobca: x pain clinic relax
Kód: tdcs
Dostupnosť: na objednávku
15 40 min
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

x – pain clinic exkluzívne disponuje týmto špeciálnym prístrojom, ktorý poskytuje režim tDCS terapie (na Slovensku sú asi iba dve – tri pracoviská, ktoré tento prístroj, s týmto režimom tDCS vlastnia, x – pain clinic Bojnice je jedným z nich). Táto metóda sa používa na liečbu niekoľkých ochorení (porucha reči po náhlej cievnej mozgovej príhode, depresívny syndróm, migrény, …), v liečbe bolesti ide o jedinečnú metódu.

Účinky tDCS – Transkraniálnej stimulácie jednosmerným prúdom:

 

Prístroj tDCS generuje konštantný jednosmerný elektrický prúd o nízkej intenzite (miliampére).

Tento prúd prechádza cez mozgové tkanivo vďaka priloženým elektródam na hlave (katóda, anóda), pričom špecifickým a konkrétnym umiestnením elektród na hlave, vieme ovplyvňovať aktivitu nervových buniek v konkrétnych špecifických centrách mozgu (jeho povrchových štruktúr).

Ide o nefarmakologicky prístup ovplyvnenia vnímania (percepcie) bolesti, pričom dochádza k dvom dôležitým dejom – jednak k zmene excitability neurónov (mení sa vzrušivosť nervových buniek mozgu, čiže nie sú také „pohotové“ vytvárať impulzy, ktoré v konečnom dôsledky vedú k pocitu bolesti) a jednak tDCS vplýva na synaptickú plasticitu (je to schopnosť synáps, čiže prepojovacích staníc medzi nervovými bunkami, posilňovať alebo oslabovať svoju aktivitu, čiže schopnosť znižovať alebo zvyšovať prenos signálu medzi nervovými bunkami).

Po nasadení špeciálne označenej EEG čiapky, na konkrétne miesta na tejto „čapici“ pripojíme elektródy (katóda a anóda),  a aplikujeme jednosmerný elektrický prúd nízkej intenzity, ktorý prebieha medzi katódou a anódou, a tým pádom aj mozgovým tkanivom. Vznikajú tak určité elektro-neuro-fyziologické zmeny v nervových bunkách kôrových a podkôrových centier mozgu, čiže presne tam, kde vzniká výsledný vnem chronickej bolesti.

Čo je dôležité, efekt tDCS na mozog pretrváva i po ukončení stimulácie, hovoríme o tzv.“after efekte,“ čiže účinok nie je obmedzený len na samotný čas stimulácie.

Kedy a pre koho je tDCS vhodná:

 

V odbornej literatúre, v zahraničných literárnych zdrojoch sa stretávame s týmito chorobami, pri ktorých je popisovaný efekt tDCS:

Neurologické ochorenia: stavy po cievnej mozgovej príhode (CMP), kedy boli popísané priaznivé účinky pri afázii (porucha reči po cievnej mozgovej príhode), ďalej sú to stavy po kraniocerebrálnych poraneniach, fibromyalgia, Parkinsonova choroba a ďalšie neurodegeneratívne ochorenia (v odbornej literatúre a vo výskume), migréna, tinnitus (hučanie v ušiach).

Psychiatrické ochorenia: depresívne poruchy, úzkostné poruchy, postraumatická stresová porucha, schizofrénia, terapia závislostí a cravingu

Neuropsychológia: cielená modulácia kognitívnych funkcií

Algeziológia: chronická nenádorová bolesť, neuropatická bolesť, fantómová bolesť, centrálna bolesť

Ako prebieha tento výkon?

 

Výkon je neinvazívnou metódou – t.j. nič sa nepichá, a teda nič nebolí. Podľa toho, čo chceme u pacienta liečiť (porucha reči po cievnej mozgovej príhode – afáziu, bolesť, migrénu, či depresívnu poruchu) je zvolený príslušný stimulačný protokol, ktorý nám určuje pozíciu elektród, intenzitu prúdu, jeho denzitu, ako aj trvanie stimulácie, či počet cyklov a sedení.

Pacientovi je nasadená „EEG čiapka“ na hlavu a podľa označených bodov na tejto značke, podľa stimulačného protokolu, sa na príslušné miesto aplikuje elektróda, ktorá je uložená v jemnom navlhčenom penovom návleku.

Aplikácii predchádza zhodnotenie stavu kože na hlave, koža musí byť zdravá, suchá, čistá a bez mastnoty.

Elektródy sú fixované, aby nedošlo k ich posunu. Nasleduje nastavenie stimulačných  parametrov na tDCS prístroji podľa protokolu (migréna, afázia po CMP, depresia, atď…) a stimulácia sa začína. Jej trvanie, dĺžka, eventuálne opakovanie (v cykle, pri jednom sedení) sa riadi opäť protokolom. Po prebehnutí všetkých nastavených cyklov sa stimulácia ukončí, elektródy sú odpojené, pacient odchádza domov.

Aké sú opatrenia pred výkonom?

 

Dostavte sa na výkon aspoň desať minúť vopred, doma môžete užiť ľahké raňajky, vypiť tekutiny, užiť svoje tradičné lieky. Doneste si so sebou uterák, nealkoholický nápoj, nežujte žuvačku.

Aký je režim po výkone?

 

V deň výkonu dodržiavať kľudný a pokojový režim.

Pre koho nie je tDCS vhodná?

 

tDCS sa nerealizuje pri poškodenom kožnom kryte na lebke, ak bol pacient operovaný – napríklad ak mu bol odstránený kostený kryt lebky, ak má implantované elektrické zariadenia (kardiostimulátor, ICD, hĺbkový mozgový stimulátor), tehotenstvo. Aplikácia sa neodporúča alebo prísne zvažuje u pacienta v detskom veku, ak sú v anamnéze kŕče či epilepsia, onkologické ochorenie.

Aké sú možné komplikácie výkonu?

 

Komplikácie sú zriedkavé, minimálne, ale môžu nastať zmeny v tlaku krvi, či frekvencii srdca, čo môže mať za následok pocit na zvracanie, závrat. V úvode stimulácie môže pacient cítiť na koži v mieste aplikácie elektród mierne mravenčenie, pálenie, svrbenie pod elektródou, koža môže mierne začervenieť. Tieto príznaky sú neškodné.

O všetkých možných komplikáciách bude pacient oboznámený pri vyšetrení na ambulancii chronickej bolesti, avšak bývajú naozaj veľmi zriedkavé.

Update cookies preferences